Soutěž

VYHRAJ PIVO KÁÁÁMO_webfront

CO MŮŽU VYHRÁT?

1 pivní box JUNIOR plný těch nejlepších pivních speciálů z českých luhů a hájů včetně dopravy po ČR zdarma! Box můžete i někomu darovat.

 JAK SOUTĚŽIT?

Stačí udělat dvě věci:

 • Dejte like naší stránce Pivo Jinak na Facebooku
 • a odpovězte správně na otázku „Kolik řemeslných piv z českých minipivovarů obsahuje 1 pivní box Junior?“ 

Odpověď pošlete na soutez@pivojinak.cz nejpozději do 29.4.2018.

 KDO VYHRÁVÁ?

1., 20., 50., 100., 200., 300., 400. a 500. správná odpověď. Po jednom pivním boxu navíc obdrží dva pivní šťastlivci, které vylosujeme na konci soutěže ze všech správných odpovědí. 

Nápovědu hledejte na: https://www.pivojinak.cz/junior/

Kompletní pravidla soutěže najdete dole na stránce.

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE „VYHRAJ PIVNÍ BOX S PIVO JINAK“

1.Pořadatel

Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Pivo Jinak s.r.o, IČ: 06501478, se sídlem Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1 (dále jen „Vyhlašovatel“).

2. Předmět a umístění soutěže

 1. Předmětem soutěže je zaslání správné odpovědi na otázku „Kolik řemeslných piv z českých minipivovarů obsahuje 1 pivní box Junior?“.
 2. Soutěž probíhá v prostředí internetové komunitní sítě Facebook na stránce Vyhlašovatele @PivoJinak a na  www.pivojinak.cz, a to v období od 4.4.2018 do 30.4.2018. 
 3. Průběh soutěže je rozdělen do 2 částí:
  1. zpracování přihlášek účastníků soutěže v období od 4.4.2018 do 29.4.2018;
  2. finalizace vítězných odpovědí odbornou porotou dne 30.4.2018.

 

3.  Účast v soutěži  

 1. Soutěže se mohou účastnit všichni uživatelé komunitní sítě Facebook. Každý účastník je oprávněn účastnit se soutěže pouze s jednou zaslanou odpovědí na soutěžní otázku a přidáním „like“ facebookové stránce @PivoJinak u komunitní sítě Facebook.
 2. Své odpovědi může účastník soutěže vytvořit a zaslat tímto způsobem:
  zasláním odpovědi prostřednictvím emailové zprávy na soutez@pivojinak.cz s uvedením jména, příjmení a do předmětu zprávy „Soutěž“. První, dvacátá, padesátá, stá, dvoustá, třístá, čtyřstá a pětistá správná příchozí odpověď a 2 náhodně vylosované účastníky soutěže ze všech účastníků soutěže, získá jeden pivní box JUNIOR (6 řemeslných piv z českých minipivovarů) s dovozem po celé České republice zdarma v termínech pravidelných rozvozů vyhlašovatele. Výherce může výhru i darovat.
 3. Účastník soutěže zasláním odpovědi na soutěžní otázku poskytuje vyhlašovateli bezúplatně výhradní licenční oprávnění odpověď účastníka soutěže libovolným způsobem zveřejnit a dále jej užít bez územního, množstevního, časového a technologického omezení všemi známými způsoby užití v souvislosti s konáním soutěže. Licence se uděluje zejména na použití odpovědi pro účely užití na internetových stránkách vyhlašovatele, v tiskovinách (např. propagačních) šířených vyhlašovatelem, pro reklamní a marketingové účely vyhlašovatele, jeho výrobků a služeb. Vyhlašovatel nebude povinen licenci využít a bude oprávněn upravit návrh jakýmkoli způsobem pro své potřeby. V případě, že vyjde najevo, že účastník soutěže svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo jiná práva vyplývající z duševního vlastnictví, je za takové porušení plně odpovědný. Vyhlašovatel soutěže zaslané odpovědi nevrací a je oprávněn je po ukončení soutěže zlikvidovat. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit jako vítěznou odpověď žádnou.

 

4. Průběh soutěže

 1. Soutěžící budou uživatelé komunitní sítě Facebook. Každý soutěžící může v rámci soutěže odeslat odpověď na soutěžní otázku pouze jednou.
 2. Vyhlašovatel se soutěže účastnit nesmí.
 3. Vyhlašování správných výherních odpovědí bude probíhat po celou dobu soutěže, tj. od 4.4.2018 do 30.4.2018.
 4. Členy odborné poroty určuje Vyhlašovatel.

 

5. Ceny pro vítěze

 1. Účastník, jehož odpověď bude vyhodnocena jako 1., 20., 50., 100., 200., 300., 400. a 500. správná příchozí a 2 náhodně vylosované účastníky soutěže ze všech účastníků soutěže, získá 1 pivní box JUNIOR (6 řemeslných piv z českých minipivovarů) s dovozem po celé České Republice zdarma v termínech pravidelných rozvozů Vyhlašovatele. 

 

6. Závěrečná ustanovení

 1. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž předčasně ukončit.
 2. Účastník soutěže bere na vědomí, že na poskytnutí ceny není právní nárok.
 3. Výsledky soutěže mohou být zveřejněny na síti Facebook na stránce @PivoJinak. Výherci budou vyrozuměni prostřednictvím zprávy zaslané účastníkovi vyhlašovatelem přes e-mail. Výhry budou výhercům předány v sídle Vyhlašovatele, nebo na jiném místě dohodnutém mezi výhercem a Vyhlašovatelem, v dohodnutém termínu.
 4. Zapojením do soutěže vyslovuje účastník souhlas se shora uvedenými podmínkami soutěže, zavazuje se k jejich dodržování, jakož i k dodržování pravidel sítě Facebook. Zapojením do hry uděluje účastník soutěže Vyhlašovateli soutěže dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení (nebo uživatelské jméno v síti Facebook), případně adresa bydliště, a to pro účely evidence účastníků soutěže, vyhlášení výsledků soutěže, zveřejnění informace o výsledcích soutěže a využití v propagačních materiálech vyhlašovatele, na jeho internetových stránkách a v jeho provozovnách, případně pro účely předání či zaslání výhry. Souhlas je udělován na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení.
 5. Účastník prohlašuje, že je seznámen s charakterem a funkcí sítě Facebook a je si vědom toho, že v důsledku umístění osobních údajů na stránku svého profilu či do příspěvků mohou být tyto údaje přístupné třetím osobám zejména v rámci sítě Facebook a v rámci internetu.
Zpět do obchodu